Онлайн лекция на тема „Как се прави образователно събитие?“

Изх. № РУО1-32744/05.09.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на образователна инициатива „Космическо училище“ с вх. № РУО1-32649/07.09.2022 г., Ви уведомявам, че на 9 септември 2022 г. (петък) от 14 часа до 14:40 часа гл. ас. д-р Стаменов и доц. д-р Ваня Стаменова по линия на образователна инициатива „Космическо училище“ организират онлайн лекция на тема „Как се прави образователно събитие?“. Лектор на събитието ще бъде гл. ас. д-р Стефан Стаменов. Участието в събитието става след предварителна регистрация в срок до 8 септември 2022 г. включително на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6vv5klamLEZP_mmxprfCE7zrHsX_C-wzu9YNpOkU2QvXGVw/viewform

Линкът за достъп до събитието ще бъде изпратен до регистрираните участници на 8 септември 2022 г.

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН на тел. 0887435050 или с д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН на тел. 0877856559, както и на е-мейл адреса на Космическо училище: e-mail [email protected]

Моля да сведете информацията за анкетата до знанието на учителите от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД