Онлайн лятна академия за учители по немски език

Изх. № РУО1-18309/08.06.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-17966/ 04.06.2021 г. Ви уведомявам, че Гьоте-институт България ще организира и проведе онлайн лятна академия за учители по немски език. Обучението е базирано на два модула от програмата „Уча се да преподавам немски език“:

DLL 4: „Задачи, упражнения и интеракция в час“.

Задачи, упражнения и интерактивност в класната стая е начинът да се научиш да работиш с езика. Този модул показава как става това в модерното обучение по чужд език чрез уменията говорене и писане.

DLL 6: „Курикулум и планиране на урока“.

На какво се опираме, когато планираме урока, кои концепции за учебните цели и компетенции са в основата на действията ни? Как планираме една урочна единица, какви са възможните представи за смислена последователност на фазите на урока?

Курсът е безплатен и ще се проведе от 6 до 16 юли 2021 г. Участниците ще работят по една част от темите асинхронно онлайн на платформата на Гьоте-институт и всеки ден от 14.00 до 16.30 ч. ще се срещат на живо онлайн през ZOOM.

Заявки за участие се приемат до 21.06.2021 г. на имейл:  [email protected]

Повече информация можете да се намерите на сайта на Гьоте- институт.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/ съгласно заповед № РД02-1194/31.05.2021 г. на

Началника на РУО – София-град/