Организация и провеждане на националния кръг на олимпиадата по астрономия

Изх. № РУО1-12374/ 16.04.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-11903/ 11.04.2024 г. от РУО – Плевен Ви уведомявам, че в изпълнение на Приложение № 1 към заповед № РД09-2049/28.08.2023 г. (изменена със заповед № РД09-3142/13.10.2023 г.) на министъра на образованието и науката за определяне и утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2023/2024 година и при спазване на Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, утвърдени със заповед № РД09-2784/29.10.2019 г., изменена и допълнена със заповед № РД09-474/25.02.2021 г., допълнена със заповед № РД09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД09-2454/23.02.2022 г., изменена и допълнена със заповед №РД 09-3084/17.05.2022 г., изменена и допълнена със заповед № РД09-4129/14.12.2023 г. на министъра на образованието и науката, в периода 26 – 28 април 2024 година в град Плевен ще се проведе националният кръг на XХVII Национална олимпиада по астрономия.

Организатори са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Плевен, Математическа гимназия „Гео Милев“ – гр. Плевен, с подкрепата на Община Плевен и Съюза на физиците в България – клон Плевен.

 1. Организиране и провеждане:

Олимпиадата се провежда съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката Регламент, публикуван в раздел ,,Олимпиади и състезания“ за учебната 2023/2024 година на официалната интернет страница на МОН (https://www.mon.bg/bg/80).

В националния кръг на олимпиадата по астрономия учениците се състезават в три състезателни групи: VII – VIII клас, IX – X клас и XI – XII клас. Провежда се в два състезателни тура (в рамките на 2 последователни дни). Първият тур се състои от 4 задачи (теоретични и практически) с продължителност 5 астрономически часа, а вторият – от тест с 8 въпроса със затворен (избираем) отговор и 6 изчислителни въпроса с продължителност 1,5 астрономически часа.

Двата състезателни тура на олимпиадата ще се проведат в зали на Математическата гимназия „Гео Милев“ – гр. Плевен, адрес: гр. Плевен, ж.к. Сторгозия.

Допускането на учениците в училището ще се осъществява само чрез представяне на документ за самоличност със снимка или ученическа лична карта.

По време на олимпиадата участниците могат да ползват и е необходимо да носят чертожни инструменти – молив, линия, триъгълник, пергел, транспортир. Учениците могат да използват само непрограмируеми калкулатори.

В случай, че има участници от Вашата област, които са със специални образователни потребности, моля напишете в заявката точно какви са потребностите им (напр. увеличаване на размера на буквите в условията на задачите). Ученици със специални образователни потребности участват в олимпиадата след становище на екипа за подкрепа на личностното развитие, като се допуска удължаване на времето за работа до 2 часа. Когато това изисква изготвяне на материали в определен шрифт и вид, директорът на училището уведомява главния експерт по физика и астрономия в МОН до 5 работни дни преди олимпиадата.

 1. Настаняване и логистика:
 2. Предлага се настаняване в следните хотели:

Хотел ,,Ростов“ гр. Плевен, ул. „Цар Борис III“ № 2; тел.: +359 878440001, +359 64801097, +359 64805005; https://rostov.bg

Единична стая – 80 лв. с включена закуска/ 70 лв. без включена закуска. Двойна стая – 100 лв. с включена закуска /80 лв. без включена закуска Апартамент (за настаняване на до трима души) – 150 лв. с включена закуска/ 130 лв. без включена закуска.

Хотел ,,Балкан“ гр. Плевен, бул. ,,Русе“ № 85; тел.: + 359 64 80 37 00; +359 64 82 22 15; +359 878 78 09 61 https://hotel-balkan.com   Единична стая – 79 лв. с включена закуска Двойна стая – 110 лв. с включена закуска Двойна стая (нереновирана) – 90 лв. с включена закуска; Тройна стая– 160 лв. с включена закуска *Посочените цени са валидни за резервации до 17.04.2024 г.

Хотел Splendid гр. Плевен, ул. ,,Бъкстон“ № 1; +359 886 992228 https://fortiscityhotels.com/en/hotelsplendid;

Студио (за 2 човека) – 160 лв. Малък апартамент (за 2 човека) – 170 лв. Тройна стая – 150 лв.

Хотел ,,Театъръ“ гр. Плевен, ул. ,,Лудвиг Заменхоф“ № 13; тел.: +359878825565 https://teatara.narmag.bg

Единична стая – 94 лв. с включена закуска / 79 лв. без закуска. Двойна стая 115 лв. с включена закуска/ 99 лв. без закуска. Закуската е в ,,Канапе“ Food # Club, ул. ,,Васил Левски“ № 192.

Хотел Военен клуб гр. Плевен, ул. „Дойран“ № 77; тел.: 064/831377;

Единична стая – 39,36 лв. Двойна стая – 57,47 лв.

 1. Резервациите за настаняване се осъществяват от ръководителите на участниците чрез рецепциите на хотелите. При извършване на резервация е необходимо да бъде уточнено, че настаняването е във връзка с провеждане на националния кръг на Националната олимпиадата по астрономия 2024 г.
 2. Настаняването в хотелите се извършва след 14:00 ч. на 26.04.2024 г. Заплащането на нощувките се извършва при настаняването в хотела. Командировъчните разходи са за сметка на изпращащата страна. За издаването на фактури е необходимо да бъдат предоставени точните данни на изпращащата страна.

Ако някоя група се настанява самостоятелно в непосочен от организаторите хотел или няма да нощува, моля да уведоми при подаване на заявката, отбелязано като забележка.

 1. Регистрацията на участниците в олимпиадата ще се извърши на 26.04.2024 г. от 15:00 – 18:00 часа във фоайето на хотел „Ростов“, гр. Плевен, ул. ,,Цар Борис III“ № 2. Ръководителите е необходимо да представят при регистрацията окончателен списък с трите имена на учениците, клас, училище, населено място, област, заверен с подпис на директора и печат на училището, както и списък на учениците, които не желаят публикуване на резултатите и снимане /по приложените образци/.
 2. Официалното откриване на националния кръг на XXVII Национална олимпиада по астрономия ще се състои на 26.04.2024 г. от 18:30 ч. в концертна зала ,,Катя Попова“, гр. Плевен, площад „Възраждане“ № 4.
 3. Веднага след официалното откриване на олимпиадата ще се проведе техническа конференция с ръководителите в концертна зала ,,Катя Попова“, гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 4.
 4. Официалната вечеря за националната комисия, ръководителите и организаторите ще бъде на 26.04.2024 г. от 20:00 ч. в ресторанта на хотел „Ростов“, гр. Плевен, ул. ,,Цар Борис III“ № 2. Заплащането е по време на регистрацията.
 5. Настаняването на участниците по работните им места в залите на МГ „Гео Милев“ – гр. Плевен, и за двата състезателни дни е от 07:30 до 07:45 часа.
 6. Организаторите предлагат в свободното време на участниците безплатно посещение на исторически и културни забележителности на град Плевен. Броят на желаещите да посетят обектите се уточнява в заявката. Реализирането на посещенията на културни и исторически забележителности ще се извършва на групи, поради което е необходимо предварително в заявката за участие ръководителите да отразят желанието за посещение. По време на посещението учениците следва да са придружени от ръководител. На техническата конференция ще бъде оповестена детайлна информация за посещението и разпределението по групи.
 7. Публичното разсекретяване на резултатите на учениците ще започне в 11:00 ч., а награждаването ще се състои в 13:00 ч. на 28.04.2024 г. в актовата залата на МГ „Гео Милев“ – гр. Плевен.

Моля в срок до 14.00 часа на 17.04.2024 г. директорът на училището с класирани за национален кръг ученици да изпрати на e-mail:  [email protected] следните документи:

 1. Заявка по образец: · в несканиран вид и с попълнени всички клетки от таблиците в заявката; · файлът-заявка да е с име: Zayavka NOA_YYYY.xls (YYYY е името на училището). Например: Zayavka NOA_10SU.xls.
 2. Списък на учениците, които не желаят публикуване на резултатите и снимане: · в несканиран вид и с попълнени всички клетки от таблиците; · файлът-списък да е с име: Spisyk NOA_YYYY.xls (YYYY е името на областния град). Например: Spisyk NOA_10SU.xls.
 3. В същия срок на посочените електронни адреси се изпращат сканирани декларациите за информираност и съгласие само на учениците, които не желаят публикуване на резултатите и снимане.

За допълнителна информация, съдействие и въпроси може да се обръщате към: Яна Личева – старши експерт по природни науки и екология в РУО – Плевен, тел. 0879 539 021, електронна поща: [email protected]; Ирена Петрова – директор на МГ „Гео Милев“ – гр. Плевен, тел.: 0889 735 800; МГ „Гео Милев“ – гр. Плевен, канцелария – тел. 0878 384 002, електронна поща: [email protected].

Приложения: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-1203/09.04.2024 г. на началника на РУО – София-град)