Организация и провеждане на Националния кръг на олимпиадата по физика

Изх. № РУО1-9683/ 22.03.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Приложение № 1 към Заповед № РД09-2049/28.08.2023 г., (изменена със заповед №РД09-3142/13.10.2023 г.) на министъра на образованието и науката за определяне и утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2023 – 2024 година и последваща положителна резолюция на министъра на образованието и науката на доклад № 80-580/19.03.20224 г. относно организационни промени при провеждане на Националния кръг на олимпиадата по физика, 29.03. – 31.03.2024 г. в гр. Враца, поради съвпадение на датите с Пролетното математическо състезание „Проф. Дочо Дочев“ за ученици от VIII – XII клас, 29.03. – 31.03.2024 г., гр. Русе и Пролетно математическо състезание за ученици от V – VII клас, 29.03. – 31.03.2024 г. в гр. София, с цел осигуряване на възможност за участие на учениците в две национални изяви, и при спазване на Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, утвърдени със Заповед №РД 09-2784/29.10.2019 г., изменена със Заповед №РД 09-474/25.02.2021 г. и допълнена със Заповед №РД 09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със Заповед №РД 09-2454/23.02.2022 г., изменена и допълнена със Заповед №РД 09-3084/17.05.2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД09-4129/14.12.2023 г. на министъра на образованието и науката, в периода 28 – 31 март 2024 година в град Враца ще се проведе 56-то издание на Националния кръг на олимпиадата по физика.

Организатори са Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Враца и Профилирана природо-математическа гимназия (ППМГ) „Акад. Иван Ценов“ – Враца, и с подкрепата на Община Враца.

Допуснатите до национален кръг на олимпиадата по физика ученици са определени с протокол на националната комисия, публикуван на сайта на МОН на 11.03.2024 г.

І. Организиране и провеждане:

Олимпиадата се провежда съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката Регламент (https://web.mon.bg/bg/80).

Националният кръг на олимпиадата по физика се провежда в два етапа. Първият (теоретичен) етап ще се проведе на 29.03.2024 от 08:00 часа. Учениците се състезават в пет състезателни групи: първа състезателна група (VII клас), втора състезателна група (VIII клас), трета състезателна група (IX клас), четвърта състезателна група (X клас) и пета състезателна група (XI-XII клас). Времетраенето на теоретичния етап за първа, втора, трета и четвърта състезателни групи е четири астрономически часа, а за пета състезателна група – пет астрономически часа. Учениците от пета състезателна група, класирани на първите 20 места от първи етап, участват във втори етап (експериментален), който ще се проведе на 31.03.2024 г. от 08:00 часа, с продължителност пет астрономически часа. В случай че, един или няколко ученици, класирани за участие в експерименталния етап, заявят писмено нежеланието си да участват в него, до участие в експерименталния етап се допуска съответен брой ученици по реда на класирането им от теоретичния етап след 20 място.

Двата състезателни тура на олимпиадата ще се проведат в зали на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – гр. Враца, бул. „Демокрация“ № 18.

Допускането на учениците в състезателните зали ще се осъществява само чрез представяне на документ за самоличност или ученическа карта.

По време на олимпиадата участниците могат да ползват калкулатори и трябва да носят чертожни инструменти (триъгълник, пергел, транспортир).

В случай, че има участници от Вашата област, които са със специални образователни потребности, моля напишете в заявката точно какви са необходимостите. Ученици със специални образователни потребности участват в олимпиадата след становище на екипа за подкрепа на личностното развитие, като се допуска удължаване на времето за работа до 2 часа. Когато това изисква изготвянето на съответни материали, директорът на училището уведомява експерта по физика и астрономия в МОН до 5 работни дни преди олимпиадата.

Очакваме всички участници и техните ръководители да пристигнат и да се настанят в хотелите на 28.03.2024 г.

ІІ. Основни акценти във връзка с логистиката:

 1. Предлагаме настаняване в следните хотели:
Хотел Официална страница на хотела Телефон за контакти/

Адрес

Капацитет, определен за участниците в националната олимпиада Единична стая без закуска Двойна стая без закуска Тройна стая без закуска
Хотел „Хемус“ https://hotelhemus.com/ Тел.: +35992624150, Моб. Тел.: +359879 531567

Пл. „Христо Ботев“ № 1

24 бр. единични стаи

35 бр. Двойни стандартни стаи с две отделни легла

4 бр. спални стандартни

8 бр. спални делукс

1 бр. тройна стая със спалня и стандартно единично легло на цена 120,00 лв., в стаята има и разтегателен единичен диван на цена 20,00 лв за

нощувка.

60 лв. (+10 лв. закуска) 80 лв. (+10 лв. закуска)

 

100 лв. за спалня делукс (+10 лв. закуска)

120 лв. (+10 лв. закуска)
Хотел

„Мира“

https://www.mirahotel.eu/ Тел.:+35992666262, Моб. Тел.: +359898558658

Ул. „Сан Стефано“ №8

5 бр. единични стаи

15 двойни стаи

45.00 лв.

(закуските са на цена от 3.00 и 5.00 лв., според желанието на клиента)

55.00 лв. (закуските са на цена от 3.00 и 5.00 лв., според желанието на клиента)  –

Моля, резервациите в хотелите да се извършат в спешен порядък – до 26.03.2024 г.!

При извършване на резервация задължително да бъде уточнено, че настаняването е във връзка с провеждане на националния кръг на олимпиадата по физика 2024 г.

 1. Резервациите на хотелите за настаняване се осъществяват от ръководителите на учениците чрез рецепциите на хотелите.
 2. Настаняването в хотелите се извършва след 14:00 ч. на 28.03.2024 г. Заплащането на нощувките се извършва при настаняването в хотела. Командировъчните разходи са за сметка на изпращащата страна. За издаването на фактури е необходимо да бъдат предоставени точните данни на изпращащата страна.
 3. Регистрацията на участниците в олимпиадата ще се извърши на 28 03. 2023 г. от 16:30 часа в спортната зала на ППМГ „Акад. Иван Ценов“. Ръководителите на учениците е необходимо да представят при регистрацията окончателен списък с трите имена на учениците, клас, училище, населено място, област, заверен с подпис на директора и печата на училището, както и списък на учениците, които не желаят публикуване на резултатите и снимане /по приложените образци/.
 4. Официалното откриване на националния кръг на олимпиада по физика ще се състои на 28.03.2024 г. от 18:30 ч. в спортната зала на ППМГ „Акад. Иван Ценов“.
 5. Веднага след официалното откриване на олимпиадата ще се състои техническа конференция с ръководителите.
 6. Официалната вечеря за ръководителите, националната комисия и организаторите ще бъде от 19:30 ч. в ресторанта на хотел „Хемус“ на приблизителна цена от 40 лв. Заплащането е по време на регистрацията.
 7. Настаняването на участниците по работните им места в залите на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца и за двата състезателни дни е от 7:20 до 7:45 часа.
 8. За организиране на свободното време на учениците и техните ръководители, домакините предлагат възможност за посещение на Регионалния исторически музей в град Враца и пешеходна разходка до комплекс „Вестителя“ в град Враца.

Реализирането на посещенията ще се извършва на групи, поради което е необходимо предварително в заявката за участие ръководителите да посочат обектите, които желаят да посетят с техните ученици. На техническата конференция ще бъдат се уточнят часовете за посещение и разпределението по групи за съответните заявени места.

 1. Обявяване на резултатите и награждаване на победителите в теоретичния кръг на олимпиадата ще се състои от 19:00 ч. на 29.03.2024 г. в Спортната зала на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца.
 2. Обявяване на резултатите от експерименталния етап на олимпиадата и награждаване на победителите ще се състои от 18:00 ч. на 31.03.2024 г. в учителската стая на ППМГ.

Моля в срок до 12:30 ч. на 25.03.2024 г. директорът на училището, да изпрати на електронен адрес: [email protected] следните документи:

 1. Заявка за участие в олимпиадата по приложения образец; в несканиран вид и с попълнени всички клетки от таблиците в заявката; файлът – заявка да е наименуван: Zayavka NOF_YYYY.xls (YYYY е името на училището). Например: Zayavka NOF_101 SU.xls.
 2. Списък на учениците, които не желаят публикуване на резултатите от олимпиадата и снимане; в несканиран вид и с попълнени всички клетки от таблиците; файлът – списък да е наименуван: Spisuk NOF_YYYY.xls  (YYYY е името на училището).

За допълнителна информация, съдействие и въпроси може да се обръщате към Ани Георгиева – старши експерт по природни науки и екология в РУО – Враца, тел. 0894 385008, електронна поща: [email protected] , и Татяна Василева – директор на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца, тел. 0879003157, електронна поща: [email protected]

 

Приложения:

 1. Образец на заявка.
 2. Списък на учениците, които не желаят публикуване на резултатите от олимпиадата и снимане.
 3. Декларации за информираност и съгласие – (до 16 г., над 16 г.).
 4. Предварителна програма на събитието.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД