Организиране на есенна школа „Приложение на космическите изследвания в учебни предмети от средното образование – география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия“

Изх. № РУО1-30180/20.09.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-30026/19.09.2023 г. Ви уведомявам, че ИКИТ-БАН организира за ученици от V-VII клас есенна школа с продължителност 30 учебни часа на тема „Приложение на космическите изследвания в учебни предмети от средното образование – география и икономика, биология и здравно образование и физика и астрономния“.

Заниманията ще се провеждат онлайн веднъж седмично по 3 учебни часа (обща продължителност – 2 астрономически часа).  Записването става чрез попълване на заявление от родителя на ученика и изпращането му на е-мейла на Космическо училище ([email protected]). Срокът за регистрация за участие в есенната школа е 30 септември 2023 г.

Заниманията ще се провеждат всеки петък от 14:00 до 16:00 часа, от 6 октомври до 8 декември 2023 г. Линкът за първото занимание ще бъде изпратен на 5 октомври 2023 г. на е-мейлите на регистрираните участници.

За допълнителна информация и въпроси: доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН, тел. 0887435050; д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН, тел. 0877856559 и на: [email protected]

Моля да сведете информацията на вниманието на учителите и учениците от поверената Ви образователна институция.

 

Приложение:

  1. Заявление.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД