Организиране на Национален ученически форум „Свободата да учиш и да бъдеш активен“

Изх. № РУО1-14294/16.05.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-43953/15.05.2023 г. Ви уведомявам, че Фондация „ЕкоОбщност“, в партньорство с Асоциация „Български детски младежки парламент“, организира Национален ученически форум за ученици от VIII до XII клас  на тема „Свободата да учиш и да бъдеш активен“, който ще се проведе на 29 и 30 май 2023 г. в гр. София. Целта на форума е да събере ученици от цялата страна за провеждане на дебат и обмен на идеи относно възможността за подобряване на училищната среда не само като място за обучение, но и за развиване на идеи и умения за активно гражданство и участие в живота на училището.

Желаещите да участват във форума е необходимо да попълнят заявка за участие до 12:00 часа на 23 май 2023 г. в следния формуляр: https://forms.gle/sFJsNCshf4eJ8RMT9. Подборът за участие във форума ще бъде направен съгласно следните критерии: мотивация за участие (описана в регистрационната форма), вкл. опит и участие в подобни форуми; представителност на ученици от цялата страна, от различни видове училища и възрасти. На одобрените участници до 25 май2023 г. ще бъде изпратена окончателната програма и информация за мястото на провеждане на форума. Включените участници трябва да изпратят декларация за предоставяне на лични данни за съхранение и обработка, както и разрешение от родителите, в случай, че са непълнолетни.

За допълнителна информация и въпроси: Петя Шереметова, имейл адрес: [email protected]

Моля информацията да достигне до учителите и учениците от поверената Ви образователна институция.

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД