Отбелязване на 130 години от пристигането в България на Швейцарските учители, които поставят началото на системното училищно физическо възпитание в България

Изх. № РУО1- 9071/18.03.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО18118/11.03.2024 г. на Националната олимпийска академия на Българския олимпийски комитет Ви уведомявам, че тази година се навършват 130 години от пристигането в България на швейцарските учители, които поставят началото на системното училищно физическо възпитание в България и имат огромен принос за развитие на спортното движение и възпитание на българската младеж в родолюбие, хуманни ценности и гражданска култура. В тази връзка НСА „Васил Левски“ организира инициативи, съвместно с държавни институции, общини и спортни организации, в които швейцарските учители са работили, за да се отдаде уважение и признание към тяхното дело и кани учители по физическо възпитание и спорт да се включат в тези инициативи, съобразно своите възможности и програма за работа чрез участие в дейността на Почетния комитет за отбелязване на 130-годишнината на швейцарските учители.

НСА „Васил Левски“ подготвя пакет от информационни материали (биографични справки, оригинални документи и снимки, както и изложба), които могат да предоставят на заинтересовани учители по физическо възпитание за да ги използват в своята педагогическа работа.

За заявка на материали при проявен интерес: ТУК.

Моля да сведете информацията за инициативите на вниманието на учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД