Откритата практика по география и икономика в VII клас

Изх. № РУО1-38096/14.10.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                                    

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2022/2023 година, на 26 октомври 2022 г. (сряда) от 13:25 часа в СМГ „Паисий Хилендарски“ – район „Оборище“, ул. Искър“ № 61, ще се проведе открита педагогическа практика с учители по география и икономика на тема „Прилагане на учебната програма по география и икономика за VII клас“.

Ще бъде представен урок за нови знания „Климат. Климатични пояси и области на Европа” от Анита Вълова – учител по география и икономика.

Моля да уведомите учителите по география и икономика в повереното Ви училище за откритата практика  и да осигурите тяхното присъствие, без нарушаване на учебния процес.

Поради ограничения капацитет на залата моля в срок до 24.10.2022 г. учителите по предмета да заявят присъствие на откритата практика на следния линк: https://forms.gle/t8Wry21Sm7ZUvq1p7

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА  

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД