Открита педагогическа практика за учители в начален етап

Изх. № РУО1-4353/12.02.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2023/2024 година РУО – София-град организира провеждането на 22.02.2024 г. от 09.30 ч. до 10.10 ч. в IV клас на 33. ОУ „Санкт Петербург“ – район Люлин, на открита педагогическа практика на тема „Подготовка за НВО по математика в IV клас“, урок на тема „Деление на многоцифрено с едноцифрено число с едно преминаване“, с учител Валентина Митева.

Моля да уведомите учителите от начален етап в повереното Ви училище и при интерес от тяхна страна да осигурите присъствието им, без нарушаване на учебния процес.

Желаещите да присъстват следва да попълнят формуляра за участие на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/18kRQv92YLcConezaOLbOeuqRPW6rGkeCRGiiUMtNYK4/edit

Попълнилите формуляра ще получат потвърждение на посочения имейл.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО                                                                                                                                                                            

СОФИЯ-ГРАД