Открита педагогическа практика по английски език

Изх. № РУО1-37845/12.10.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2022/2023 година, Ви уведомявам, че на 25.10.2022 г. (вторник) от 10:10 ч. в VII“а“ клас в 140. СУ „Иван Богоров“ ще се проведе открита педагогическа практика по английски език на тема „Прилагане на учебната програма по английски език за VII клас“ – ”Changing World – Future Possibilities“ („Променящият се свят – нови възможности“), с учител Константин Поборников.

Моля да уведомите учителите по чужд език в повереното Ви училище и при интерес от тяхна страна да осигурите присъствието им, без нарушаване на учебния процес.

Желаещите да присъстват следва в срок до 16:00 ч. на 23.10.2022 г.  да попълнят формуляра за участие на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaNCHnH4qTKZNi4Q_qBlucelSNR-Ga-Ker1rqv-3yruzXj-w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Учителите, попълнили формуляра, ще получат потвърдителен имейл на 24.10.2022 г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД