Открита педагогическа практика по БЕЛ за първи и втори гимназиален етап

Изх. № РУО1-10767/09.04.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СРЕДНИ УЧИЛИЩА И ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за 2020/2021 учебна година на 27.04.2021 г. РУО – София-град организира онлайн открити педагогически практики на тема „Комуникативният подход в обучението по български език в първи и във втори гимназиален етап“. Практиките ще бъдат представени в платформата MS Teams, както следва:

  1. „Преподаване на публицистичен стил в първи гимназиален етап“, методическо изследване – д-р Десислава Нейкова, ЧОУ „Д-р П. Берон“, с начало 14.00 ч.
  2. „Методически модел за преподаване на профилирана подготовка по БЕЛ в ХI клас“ – Мариана Бакърджиева, 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, с начало 15.00 ч.

Моля да уведомите учителите по БЕЛ от повереното Ви училище.

Желаещите да наблюдават практиките и да вземат участие в дискусията в срок до 16.04.2021 г. следва да се регистрират на следния линк: https://forms.gle/L1Rrx75sMXsFjTvc6

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД