Открита педагогическа практика по история и цивилизации

Изх.№ РУО1-10808/09.04.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                                                                                                                   

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2020/2021 година на 27.04.2021 г. (вторник) от 12.40 ч. в СМГ„Паисий Хилендарски“ ще бъде проведена открита педагогическа практика по история и цивилизации чрез платформата Microsoft Teams в VІІ клас на тема „Държава и общество (1919-1944)“.

Моля да уведомите учителите по история и цивилизации в повереното Ви училище и при интерес от тяхна страна да осигурите присъствието им, без нарушаване на  учебния процес.

Желаещите да присъстват учители в срок до 21.04.2021 г. следва да попълнят формуляра на следния линк:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0964JOJpAE-8jK3t87tlTd5LB8wzNDhNr0Io40uBpStUOU8xOFo0QkVQSTU0QUlLVFRTSE1SRElRRS4u

Заявилите участие учители ще получат по имейл код за достъп до 23.04.2021 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД