Открита педагогическа практика по математика в VII клас

Изх. № РУО1-3307/02.02.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2023/2024 година РУО – София-град организира провеждането на 28.02.2024 г. от 12:20 ч. в НСУ „София“ – район Овча купел 1, бул. „Монтевидео“ 21,  на открита педагогическа практика с учители по математика на тема „Оценяване постиженията на учениците“. Урокът в  VII клас, на тема „Медиана към хипотенузата в правоъгълен триъгълник“, с учител Елена Владимирова.

До училището можете да стигнете с два вида транспорт: автобуси: 60, 73, 59, 111 или  с метро: метростанция „Мизия“.

Моля да уведомите учителите по математика в повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без нарушаване на учебния процес.

В срок до 26.02.2024 г. учителите заявяват участие в откритата педагогическа практика на следния email: [email protected]  

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД