Открита педагогическа практика по ФВС

Изх. № РУО1-6176/07.03.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2022/2023 г. РУО – София-град организира на 14.03.2023 г. от 11.30 ч. в 121. СУ „Георги Измирлиев“ – ж.к. „Мотописта“, ул. „Георги Измирлиев“ 24, открита педагогическа практика за учители по физическо възпитание и спорт на тема „Прилагане на спортна техника на отборен спорт – волейбол, в XI клас“.

За участие в откритата педагогическа практика учителите по ФВС следва да се регистрират до 13.03.2023 г. на следния линк: https://forms.gle/jNJwHYED4P9ywPSB6

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без нарушаване на учебния процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД