Открита педагогическа практика с учители по технологии и предприемачество

Изх. № РУО1-12470/28.03.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ОБУЧЕНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2021/2022 г. на 11.04.2022 г.  (понеделник) от 14,20 ч. в 51. СУ „Елисавета Багряна“, ул. „Софийски герой“ № 28 ще се проведе открита педагогическа практика с учители по технологии и предприемачество за прилагане на учебната програма в VI клас – „Комуникация и контрол в бита и трудовите процеси“. Откритата педагогическа практика е на тема „Отчитане на енергийните разходи у дома“ и ще бъде представена от Елена Ефремова –  учител по технологии и предприемачество в 51. СУ.

Моля да информирате учителите по технологии и предприемачество от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без нарушаване на учебния процес.

Регистрация на посочения линк, в срок до 08.04.2022 г.

https://forms.gle/UppQXHmFkeT6zgg18

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ – ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-953/24.03.2022 г.

на началника на РУО – София-град/