Открита педагогическа практика с учители по професионална подготовка

Изх. № РУО1-33847/17.10.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2023/2024 г. на 24.10.2023 г. от 09.00 ч. в ПГТЕ „Хенри Форд“ – ул. „Хайдут Сидер“ № 8, ще се проведе открита педагогическа практика в XI клас с учители по професионална подготовка на тема „Двигатели с вътрешно горене“ – „Коляно-мотовилков механизъм“, представена от Милчо Миленков, учител практическо обучение.

Моля да информирате учителите по професионална подготовка от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без нарушаване на учебния процес.

Регистрация на посочения линк, в срок до 14.00 ч. на 23.10.2023 г.

https://forms.gle/iBS1RXJu689xrv9m9

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-839/05.10.2023 г.

на министъра на образованието и науката/