Открита педагогическа практика с учители по Предприемачество

Изх. № РУО1-38461/29.11.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2023/2024 г. на 14.12.2023 г. от 12.10 ч. в 21. СУ „Христо Ботев“ – район Лозенец, ул. „Люботрън“ №12, ще се проведе открита педагогическа практика с учители  по предприемачество на тема „Прилагане на учебната програма по предприемачество в XI клас, Модул 2 „Пазарна икономика“ – с урок на тема „Депозитен мултипликатор“, представен от Десислава Лазарова, учител в 21. СУ.

Моля да информирате учителите по предприемачество от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без нарушаване на учебния процес.

В срок до 12.12.2023 г. регистрация на: https://forms.gle/kL5LAdFV5ARP2q76A

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД