Открита педагогическа практика с учители по професионална подготовка

Изх. № РУО1-9173/19.03.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2023/2024 г. на 27.03.2024 г.  от 09.30 ч. в Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ – район Изгрев, ул. „Райко Алексиев“ № 48, ще се проведе открита педагогическа практика в X клас с учители по професионална подготовка на тема „Включване и изключване на измервателна апаратура“, с урок на тема „Измерване на съпротивление. Начини на измерване. Схеми на включване на амперметър и волтметър“ , който ще бъде представена от инж. Евдокия Николова – старши учител практическо обучение.

Моля да информирате учителите по професионална подготовка от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без нарушаване на учебния процес.

С оглед капацитета на лабораторията, регистрация на посочения линк, в срок до 25.03.2024 г.: https://forms.gle/q3K1kkX3XZYhfv4F7

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД