Открит урок по география и икономика в рамките на проект, финансиран по програма Еразъм+

Изх. № РУО1-27580/25.09.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-27481/25.09.2019 г., Ви уведомявам, че на 3 октомври 2019 г. от 10:00 часа в 19 СУ „Елин Пелин“, ж. к. „Красно село“, ул. „Яков Крайков“, № 16 ще се проведе открит урок по география и икономика, който ще представи дигитални и предприемачески подходи при преподаването. Урокът е разработен и ще се проведе в рамките на проект YOUNG GOES FURTHER, финансиран по програма Еразъм+. Проектът се осъществява от пет организации в пет страни.

Моля директорите, които желаят да присъстват на мероприятието да се регистрират на e-mail: [email protected] в срок до 30.09.2019 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,  

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД