Оценка на ефективното изпълнение на схемата за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения

Изх. № РУО1-12729/30.03.2022 г.

 

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ

ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

  

                           УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с извършване на оценка на ефективното изпълнение на схемата за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения, следва да окажете съдействие на изследователска агенция „ЕСТАТ“ ЕООД, които ще извършат оценката чрез анкетно проучване сред деца, ученици и родители, посещаващи редовно учебните заведения, участващи в схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“. Приложено Ви изпращам писмо на Николай Каварджиклиев Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ до Академик Николай Денков министър на образованието и науката и писмо от Иво Желев управител на „ЕСТАТ“ ЕООД до Началниците на регионални управления.

 

            Приложение:

  1. Писмо на Николай Каварджиклиев, Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ до Академик Николай Денков министър на образованието и науката.
  2. Писмо от Иво Желев, управител на „ЕСТАТ“ ЕООД до Началниците на регионални управления.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД

(Съгласно Заповед №РД10 – 373/17.03.2022 г. на министъра на образованието и науката)