Оценяване на изпитните работи на ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2023/2024 г.

Изх. № РУО1-14981/13.05.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на писмо на МОН с вх.  №РУО1-14649/10.05.2024 г. във връзка с оценяването на изпитните работи от държавните зрелостни изпити през предстоящата сесия май – юни, учебна 2023-2024 година, Ви информирам следното:

ДЗИ по български език и литература

 • Оценяването на изпитните работи следва да стартира на 20.05.2024 г. в 09:00 ч.
 • Оценителите осъществяват оценяването на изпитните работи в определените оценителски центрове във всеки от дните на проверката от 7:30 ч. до 19:00 ч.
 • На 24.05.2024 г. оценителите, които желаят, могат от 7:30 ч. до 19:00 ч. да осъществяват оценяването само в домовете си, като оценителските центрове няма да са на разположение на оценителите.
 • Дейностите на председателя, на заместник-председателите и на супероценителите ще се осъществяват в Националния STEM център (гр. София, бул. „Драган Цанков“ 21 А).

ДЗИ по информатика и по информационни технологии

 • Оценяването на изпитните работи следва да стартира на 22.05.2024 г. в 09:00 ч.
 • Оценителите осъществяват оценяването на изпитните работи в определените оценителски центрове във всеки от дните на проверката от 7:30 ч. до 19:00 ч.
 • Дейностите на председателите, на заместник-председателите и на супероценителите ще се осъществяват в Националния STEM център (гр. София, бул. „Драган Цанков“ 21 А).

ДЗИ по математика, по география и икономика, по история и цивилизации, по философия, по биология и здравно образование, по физика и астрономия, по химия и опазване на околната среда, по предприемачество, по изобразително изкуство, по музика

 • Оценяването на изпитните работи следва да стартира на 23.05.2024 г. в 09:00 ч.
 • Оценителите осъществяват оценяването на изпитните работи в определените оценителски центрове във всеки от дните на проверката от 7:30 ч. до 19:00 ч.
 • Дейностите на председателите, на заместник-председателите и на супероценителите ще се осъществяват в Националния STEM център (гр. София, бул. „Драган Цанков“ 21 А).

ДЗИ по английски език, по немски език, по руски език, по френски език, по испански език и по италиански език

 • Оценяването на изпитните работи следва да стартира на 23.05.2024 г. в 09:00 ч.
 • Оценителите осъществяват оценяването на изпитните работи в определените оценителски центрове във всеки от дните на проверката от 7:30 ч. до 19:00 ч.
 • Дейностите на председателите, на заместник-председателите и на супероценителите ще се осъществяват в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (гр. Банкя, ул. „Княз Борис I“ № 7).

ДЗИ по румънски език, по корейски език, по японски език, по китайски език и по португалски език

 • Оценяването на изпитните работи следва да стартира на 26.05.2024 г. в 09:00 ч.
 • Оценителите осъществяват оценяването на изпитните работи в определените оценителски центрове.
 • Дейностите на председателите, на заместник-председателите и на супероценителите ще се осъществяват в Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (гр. Банкя, ул. „Княз Борис I“ № 7).

Директорите на училища, от които са включени учители в националните комисии за оценяване, следва да осигурят участието им в периода на оценяване, без да бъдат ангажирани в учебния процес.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД