Пети ученически конкурс „История, патрони и дарители на моето училище ”

Изх. № РУО1-6664/13.03.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-6490/10.03.2023 г. Ви уведомявам, че Националната Априловска гимназия – Габрово и фондация „Радетел“, в партньорство с Регионално управление на образованието – гр. Габрово, организират Пети  ученически конкурс на тема „История, патрони и дарители на моето училище”.

Моля да сведете информацията за конкурса на вниманието на учениците и учителите в повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Регламент.
  2. Формуляр за кандидатстване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД