Платформа за НВО – VII клас

№ РУО1-11969/28.05.2020 г.

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на дейностите за организиране и провеждане на национално външно оценяване в VII клас Ви уведомявам, че е активна платформата https://admin.priem.mon.bg

В срок до 17:30 часа на 29.05.2020 г. (петък) следва да актуализирате информацията за служебните лица, които ще участват в изпитите.

Моля да съобразите броя на квесторите с броя на подадените от Вас зали, коридори и вход (по двама квестори).

Информацията за броя на залите и разпределението на учениците в тях ще бъде въведена служебно от Комисията по информационно осигуряване и класиране на РУО – София-град, съобразно вече събраните данни.

 

ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК РУО – СОФИЯ-ГРАД