Подкрепа за онлайн обучението в училище и за квалификацията на учителите по немски език

Изх. № РУО1-7203/24.03.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА НЕМСКИ ЕЗИК

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-7163/24.03.2020 г.от МОН, Ви информирам за следното:

  1. Предвид предприетите мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 Гьоте институт България предлага възможност за безплатно предоставяне на онлайн материали за учителите по немски език. За целта е необходимо желаещите достъп до онлайн ресурсите да заявят своето желание нa електронния адрес: [email protected] .
  2. Гьоте институт България стартира проект за подкрепа и квалификация на начинаещи учители по немски език „Старт в професията учител по немски език“, финансиран от Министерството на външните работи на Федерална Република Германия, като целта на проекта е през 2020 година около 30 начинаещи учители по немски език в България да участват без откъсване от работа в дидактико-методически онлайн обучения и уебинари и да получават в ежедневната си работа подкрепа и консултации от квалифицирани от Гьоте институт България учители-ментори.

В тази връзка моля в срок до 07.04.2020 година да изпратите на имейл [email protected]  информация за брой учители по немски език, завършили висше образование с професионална квалификация „учител по немски език“ през последните 2 години, брой учители без професионална квалификация „учител по немски език“, които през последните 2 години преподават немски език, както и информация за училищата, в които преподават учителите, попадащи в горепосочените групи.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД