Подкрепа и съдействие за представяне на филма „Чума“ сред учениците от X до XII клас

Изх. № РУО1-9373/20.03.2024 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЕДИНЕНИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА,

ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ  

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с №9105-74/13.03.2024 г., вх. №РУО1-8513/13.03.2024 г., Ви уведомявам, че в Министерство на образованието и науката е постъпило писмо с вх. №1321-168/16.02.24 г. от Матей Константинов – продуцент от „Мирамар филм“, с молба за подкрепа и съдействие за представяне на филма „Чума“ сред учениците от X до XII клас.

Сценарият на филма е дело на писателя и сценариста проф. Боян Биолчев и интерпретира разказа на Йордан Йовков „През чумавото“. Филмът е съвременен прочит на класическия текст като пример за сравнителен анализ между филмовото произведение и оригиналния разказ. Освен художествения  и културния аспект на подобна дискусия, ключова във филма е темата за заразната болест – тема, позната и близка на съвременните деца, които ще могат да я погледнат през очите на хора, живели преди два века. Въпреки че сценарият е написан преди Ковид пандемията, се наблюдават сходни реакции у героите на филма с тези, на които бяхме свидетели преди няколко години.

Във филма участват популярни актьори като Свежен Младенов, Велислав Павлов и Людмила Сланева. В две от главните роли влизат млади актьори – студентът от НАТФИЗ Матей Мичев и Евелина Бибова, която все още е ученичка в гимназия.

От продукцията са на разположение да сътрудничат с кината за програмиране на специални прожекции за групите, които искат да посетят филма, както и да договорят отстъпка в цената на билетите. Лице за контакт с екипа на „Мирамар филм“ – Мила Войникова, тел.:0884223099, електронен адрес: [email protected].

Моля учителите и учениците от повереното Ви училище да бъдат информирани за инициативата с оглед запознаването им с филма „Чума” и организиране на тематични срещи на създателите на филма с ученици, които вече са се запознали с него.

 

Приложение:

  1. Информация за филма „Чума“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД