Подписване на карта за оценяване на резултатите от труда на директора

Изх. № РУО1- 30700/26.09.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ И

ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ    

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с реализиране на условията и реда за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал по Наредба № 4/20.04.2017 г. на МОН за нормиране и заплащане на труда, Ви уведомявам, че е необходимо да се явите в РУО – София-град при старши експерта по организация на средното образование за Вашия район или старши експерта по професионално образование и обучение за подписване на Карта за оценяване на резултатите от труда на директора за учебната 2022/2023 година, както следва:

 

На 29.09.2023 г. /петък/ от 09:30 ч. до 11:30 ч. при старши експертите по професионално образование и обучение:

 

Стая:                            Всички райони:
инж. Велина Томова

Николай Василев

511           Държавни образователни институции
На 29.09.2023 г. /петък/ от 09:30 ч. до 11:30 ч. 

при старши експертите по организация на средното образование:

Стая: Райони за общинските неспециализирани училища:
Боянка Кънева 515 Връбница, Надежда, Оборище, Панчарево и Подуяне
Ваня Станчева 515 Банкя, Възраждане, Лозенец, Нови Искър и Слатина
Вилма Доминикова 512 Витоша, Илинден, Красна поляна, Младост и Студентски
Атанас Паскалев 512 Изгрев, Искър, Кремиковци, Сердика и Триадица
Кристина Габровска 506 Красно село, Люлин, Овча купел и Средец

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД