Покана за безплатно посещение на учители и ученици на Дни на визуална наука за устойчиво развитие (29.02. – 2.03.2024)

Изх. № РУО1-5363/20.02.2024 Г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-04391/13.02.2024 г., Ви уведомявам, че центърът за визуална наука “Калейдоскоп” към Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организира „Дни на визуалната наука“. Центърът е създаден по инициатива на преподаватели и студенти по устойчиво управление и развитие и работи за популяризиране на науката за устойчиво развитие чрез визуализации и тематични дигитални ресурси.

Серията събития представляват прожекции на 3D филмите “Светът в риск” и “Надежда за бъдеще”, които докосват глобални екологични, социални и икономически въпроси в модерно дигитално потапящо се преживяване за сетивата. Периодът за прожекции е 29.02. – 02.03.2024, в куполно пространство, изградено на територията на Арена София.

Посещението на изложбата, която е с образователна цел и разглежда актуалните проблеми на обществено и екологично развитие, е безплатно за учители и ученици. Съдържанието е подходящо за деца над 12 г. За допълнителна информация и посещение е необходима регистрация в платформата на следния линк: https://kscope.space/programa/

Моля да сведете информацията за изложбата до учителите и учениците от повереното Ви училище.

Приложения:

  1. Брошура 1
  2. Брошура 2
  3. Брошура 3.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД