Покана за конференция на тема „Клъстери и иновации в образованието“

Изх. № РУО1 25361/21.09.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 25248/18.09.2020 г. Ви уведомявам, че Технически университет – Варна кани педагогическите специалисти на Третата педагогическа конференция „КЛЪСТЕРИ И ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО„, която ще се проведе в периода 31.10. – 01.11.2020 г. Основната цел на Конференцията е да даде възможност на учителите да споделят опита си, да дискутират в различни тематични направления резултатите от своите педагогически изследвания и да участват в дискусии относно съвременни актуални педагогически казуси.

За всеки участник с доклад конференцията приключва с връчване на удостоверение за 1 квалификационен кредит и публикация в специализирано издание. Публикациите важат за кандидатстване за първа професионално-квалификационна степен.

Подробна информация за тематичните направления за изнасяне на доклад може да се получи от сайта: http://www.tu-varna.bg/ (раздел Научни дейности/Конференции). За участие в конференцията е необходимо:

  • всеки участник с доклад да попълни заявка до 15.10.2020 г. на адрес:

https://bit.ly/3mySpIr

  • всеки участник като слушател да попълни заявка до 24.10.2020 г. на адрес:

https://bit.lv/3mvSpIr

За повече информация: [email protected], http://www.tu-varna.bg/ (раздел Научни дейности/Конференции).

Моля да запознаете педагогическите специалисти в поверената Ви образователна институция с информацията.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД