Покана за концерт

Изх. №РУО1-18028/13.05.2022 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-17739/12.05.2022 г., приложено Ви изпращам покана за Тържествен юбилеен концерт по повод 70-годишнината от създаването на Филхармония „Пионер“ и 110-годишнината от рождението на диригента проф. Влади Симеонов, който ще се проведе на 23 май 2022 г. от 19.00 ч. в Зала „България“.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД