Покана за участие в конкурс за детска рисунка „Моята мечтана професия“

Изх. № РУО 1-21087/14.08.2020 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-263/12.08.2020 г., вх. № РУО 1-20962/12.08.2020 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на шестото издание на конкурса за детска рисунка на тема „Моята мечтана професия“, организиран от „Образователен център Британика“ ООД, град София. Партньори в провеждането на конкурса са Детски научен център „Музейко“, Tinkle Stars™, Радио FM+, Радио Fresh и Радио Melody.

Конкурсът е насочен към деца на възраст от 5 до 8 години, разделени в две възрастови групи – III и IV група на детската градина и I и II клас.

Рисунките се изпращат от 8 септември до 1 ноември 2020 г., като всяко дете може да участва в конкурса с една рисунка.

Допълнителна информация относно участие в конкурса:

  • на сайта mechtana-profesiya.britanica-edu.org, който ще бъде активен от 8 септември 2020 г.;
  • във Facebook страницата Britanica – конкурс за детска рисунка 2020 „Моята мечтана професия“;

Лице за контакт: Анелия Узунова, тел.: 02/4666692, e-mail: [email protected].

Приложения:

  1. Регламент на конкурса за детска рисунка „Моята мечтана професия“.
  2. Декларация за съгласие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 

ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед №РД 10-1313/ 05.08.2020 г.

на министъра на образованието и науката/