Покана за участие в конференция-семинар

Изх. № РУО1-33177/12.10.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 09.10.2023 г. на електронните пощи, посочени в НЕИСПУО, е изпратена покана за участие в конференция-семинар, организиран от РУО – София-град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД            

/съгласно заповед № РД10-839/05.10.2023 г. на

министъра на образованието и науката/