ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ” – МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ”

Изх. № РУО 1-18886/ 20.07.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със стартиране на дейностите по Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” на Национална програма „Ученически олимпиади и състезания”, приложено Ви изпращам Списък на училищата бенефициенти, които в срок до 10.08.2020 г.  следва да изготвят проектните си предложения в съответствие с реквизитите на приложения формуляр.

Училищата бенефициенти изпращат за оценка проектните си предложения само в електронен формат в РУО – София-град /подредени в папка и подписани с електронен подпис от директора на училището/ чрез Системата за сигурно електронно връчване и на посочените електронни пощи, както следва:

1.      НПМГ, СМГ, ПЧМГ, 133 СУ, НУККЛИЕК, 36 СУ, 2 АЕГ, ЧЕГ „ Проф. И. Апостолов“, 9 ФЕГ, 91 НЕГ,  22 СЕУ, 2 СУ, 79 СУ, 39 СУ, 20 ИОУ, 145 ОУ, 143 ОУ, Американски колеж, НПГПТО „М. В. Ломоносов“ – [email protected]

2.      105 СУ, 119 СУ, 125 СУ, Първа АЕГ, 32 СУИЧЕ, 73 СУ, 164 ГПИЕ,  23 СУ, 31 СУЧЕМ,  ТУЕС, 10 СУ, 54 СУ, 11 ОУ, 33 ОУ, 55 СУ, СПГЕ“ Джон Атанасов“,  ПГИТ „ Софт Уни Светлина“, 157 ГИЧЕ, 35 СЕУ – [email protected]

3.      17 СУ, 41 ОУ, 18 СУ, 170 СУ, 33 ОУ, 1 СУ, 45 ОУ, 142 ОУ, ЧОУ “Меридиан 22“, 134 СУ, 127 СУ, НТБГ, ЧОУ “Св. София“, ПГТ „ Ал. Константинов“, НУТИ, ПГИИ „ Н. Райнов“, НГДЕК – е[email protected]

Списъкът на училищата бенефициентите по учебния предмет „Техническо чертане“ ще бъде изпратен своевременно след получаването му от МОН.

С Националната програма „Ученически олимпиади и състезания” – Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”, можете да се запознаете на сайта на МОН – раздел „Програми и проекти“.

При възникнали въпроси относно модула можете да се обръщате към д-р Мая Митренцева – старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО – София-град, тел. 02 935 60 97; Лидия Гавраилова – старши експерт по математика в РУО – София-град, тел. 02 935 60 70; Елка Иванова – старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО – София-град, тел. 02 935 60 82, както и на посочените по-горе електронни пощи.

Приложения:

  1. Списък на училищата бенефициенти.
  2. Формуляр за кандидатстване на училище.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД