Покана за участие в Петдесетата юбилейна пролетна конференция

Изх. № РУО 1-24183/19.07.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-23857/15.07.2021 г. от Съюза на математиците в България, приложено Ви изпращам второ съобщение и покана за участие в Петдесетата юбилейна пролетна конференция.

Моля за Вашето съдействие информацията за конференцията да достигне до учителите по математика от повереното Ви училище.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД