Покана за участие в първи испански образователен панаир в гр. София

Изх. № РУО1-43248/09.12.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ

СРЕДНИ УЧИЛИЩА,

ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-43104/08.12.2022 г. Ви уведомявам, че в периода 27 – 28 януари 2023 година ще се проведе първият испански образователен панаир в София, в рамките на който испански университети ще предоставят информация за възможностите за обучение в Испания.

Моля да информирате учителите по испански език в повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Програма на образователния панаир в София.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД