покана за участие в XXX-та юбилейна конференция

Изх. № РУО1-9684/ 05.04.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-9177/03.04.2023 г. от Българската асоциация на преподавателите по английски език (БАПА), приложено Ви изпращам покана за участие в XXX-та юбилейна конференция, която ще се проведе в периода 09.09.-10.09.2023 г. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), гр. София.

За въпроси: email: [email protected] ; лице за контакт – Лина Янбастиева-Петрова.

Моля да сведете информацията до учителите по английски език в повереното Ви училище.

 Приложение:

  1. Покана за ХХХ-та юбилейна конференция на БАПА.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД