Покана за Четвърти международен образователен форум – 02-03.09.2024 г.

Изх. № РУО1-16040/21.05.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-15376/15.05.2024 г. Ви уведомявам, че Община Варна отправя покана за участие в Четвъртия международен образователен форум „Образованието през парадигмата на хуманизма и изкуствения интелект“, който ще се проведе в периода 2-3 септември 2024 година. За поредна година форумът ще даде възможност да се разискват теми, свързани с умения за иновации и дигитални решения в образованието, постигане на хармония между преподаване и ролята на изкуствения интелект в живота на младите хора.

Може да бъде извършена регистрация като участник или слушател. Необходимо е да се попълни регистрационна форма на сайта edfor.varna.bg. При регистрация като участник, предварително трябва да се подготви презентация или видеоклип на български или английски език, които да се прикачат. По този начин те могат да се разгледат от останалите участници и посетители на сайта на форума.

Всеки участник в събитието ще получи сертификат за участие.

За допълнителна информация: Антоанета Хинева – гл. експерт, дирекция ОМД, тел. 0887550054; Димитричка Ганева – гл. експерт, дирекция ОМД, тел. 0882567035

Моля да сведете информацията за форума на вниманието на педагогическите специалисти в поверената Ви образователна институция.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД