Покана на Академичното ръководство на Химикотехнологичен и металургичен университет град София за участие в единадесетия национален семинар за преподавателите по природни науки

Изх. № 36538/09.11.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-36414/08.11.2023 г., приложено Ви предоставям покана на Академичното ръководство на Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София за участие в Единадесетия национален семинар за преподаватели по природни науки.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД