ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЛАКАТ И ПИСМО ОТ РУО – СОФИЯ-ГРАД ВЪВ ВРЪЗКА КАМПАНИЯТА НА ФИРМА KWIAT ЗА БЕЗПЛАТНА ПРОФИЛАКТИКА НА ДЕТСКОТО ЗРЕНИЕ

Изх. № РУО – 25028/ 18.09.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

От 2013 год. фирма KWIAT провежда ежегодна кампания за безплатна профилактика на детското зрение, включваща очен скрининг на ученици до 18 год. През 2020 г. тя ще се проведе отново през месеците септември и октомври. Кампанията през всичките години се е реализирала с подкрепата на Министерство на образованието и науката.

Ежегодно кампанията е получавала подкрепа от редица известни личности и големи български спортисти като Илиана Раева, Йордан Йовчев, Тереза Маринова и др. Отразена е от много електронни, печатни медии, телевизии и се реализира в партньорство с БНТ.

В тази връзка директорът на всяко училище трябва да създаде организация за получаване на плакат и писмо за осъществяване на кампанията.  Плакатът и писмото ще се получават в РУО – София-град, стая № 422 от Хрисанта Миланова.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ ГРАД