Популяризиране на кампанията „Най-добър млад шофьор на България“

Изх. № РУО1-5970/ 05.03.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИ В XI И XII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-87/ 04.03.2020 г. с вх. № РУО1-5784/ 04.03.2020 г. относно кампанията на Съюза на българските автомобилисти „Най-добър млад шофьор на България“, под егидата на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, следва да поощрите за участие учениците от повереното Ви учебно заведение. Печатни материали за популяризиране на състезанието можете да получите от 06.03.2020 г. до 13.03.2020 г. в РУО –София-град, ул. “Антим I” №17, 422 ст.

В кампанията „Най-добър млад шофьор на България“ могат да участват шофьори с до 5 години стаж, на възраст между 18 и 26 години, без съставени актове за нарушения.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД