Правила за изпълнение на НП ИКТ 2021 г.

Изх. № РУО1-12854/22.04.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на министерството на образованието и науката, вх. № РУО1-12538/20.04.2021 г., Ви информирам, че на сайта на МОН в рубрика Програми и проекти – 6. НП ИКТ 2021 г. (https://www.mon.bg/bg/100933), са качени Правилата за изпълнение на НП ИКТ 2021 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД