Предизвикателство „Малки Великани“

Изх. № РУО1-4918/23.02.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-4060/16.02.2023 г. Ви уведомявам, че ЗЕАД „Булстрад Виена иншурънс груп” организира за втора година онлайн предизвикателството „Малки великани” 2023, в което училища си подават виртуално волейболна топка, за да направят най-дългия онлайн пас. Второто издание на онлайн предизвикателството „Малки великани”  ще стартира на 15 февруари 2023 година, като участие могат да вземат училищни отбори  с ученици от ІV-VІ клас. За да се включат в предизвикателството, отборите под ръководството на учител, трябва да запишат до 7-секундно видео как учениците си подават пас и да го изпратят, съгласно приложения регламент. Всеки клип следва да започва с волейболната топка, която навлиза в кадър отляво и в края на клипа излиза отдясно. В кадър трябва да се вижда представител на отбора, който държи плакат с името на училището и населеното място.

Видеата ще бъдат публикувани на официалните страници  и социални мрежи на „Малки великани”, както и в Youtube канала на Булстрад. В края на проекта получените видеа ще бъдат обединени в един общ филм, разпространен в медиите. За първите 100 училища, които успешно се включат в предизвикателството „Малки великани” 2023 са предвидени награди – по 2 броя волейболни топки и грамоти, а специално жури ще определи 3-те най-интересни и оригинални участия за допълнителни награди – волейболни екипи за отбора.

При организираното през 2021 година събитие топката е изминала повече от 14 000 километра в 47 училища и 30 населени места. Предизвикателството „Малки великани” 2023 ще продължи до 14 април  2023, когато ще бъде обявена дължината на най-дългия онлайн волейболен пас и участниците ще получат своите награди.

Допълнителна информация можете да получите на сайта :www.malkivelikani.bg

Обръщам внимание, че съгласно нормативните изисквания, определени от Закона на закрила на детето и Глава ІІІ на Общия регламент относно защитата на данните, включването в извънкласни и извънучилищни дейности на деца и ученици се осъществява след информирано и недвусмислено съгласие от ученика, в случай че има навършени 16 години, или съответно от родителя/настойника/попечителя, носещ родителска отговорност за ученика, чрез подаване в училището, в което се обучава на декларация за информираност и съгласие за публикуване на материали, включително снимки на детето/ученика.

Приложения:

  1. Регламент за участие в предизвикателството „Малки великани“.
  2. Информационна карта.
  3. Декларация.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД