Предстоящи изяви от Националния календар за изяви по интереси за учебната 2020/2021 година

Изх. № РУО1-14950/13.05.2021 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И НА
ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА
ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Националния дворец на децата с вх. № РУО 1-14832/12.05.2021 г., Ви уведомявам за провеждането на предстоящи изяви от Националния календар за изяви по интереси за учебната 2020/2021 година, както следва:

  1. XII Международен детски фестивал на православни църковни песнопения и духовни песни „Осанна във висините“ – ще се проведе на 20 юни в гр. София.
  2. Срокът за участие в XIII Национален конкурс „Мадарски конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България“ се удължава до 17 май 2021 г. Отчитането на конкурса ще бъде на 14 юни 2021 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД