Предстоящи изяви от Националния календар за изяви по интереси (НКИИ) за учебната 2021/2022 г.

Изх. № РУО1-8473/22.02.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на НДД с вх. № РУО1-6304/07.02.2022 г. и вх. № 6774/09.02.2022 г.,   приложено Ви изпращам информация относно предстоящи изяви за учебната 2021/2022 г. от Националния календар за изяви по интереси на Министерство на образованието и науката.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД