Предстоящо изследване PISA 2025

Изх. № РУО1- 8890/15.03.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на ЦОПУО с рег. № РД-12-42/14.03.2024 г., вх. № РУО1-8627/14.03.2024 г., Ви уведомявам, че във връзка с предстоящо изследване PISA 2025, в което основна област ще бъдат природните науки, е планирано провеждане на уебинари за учители по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия и география и икономика. Основна цел на уебинарите е да се запознаят учителите с рамката на изследването, с методите на оценяване и с разсекретените задачи.

Особено важно е учителите, които ще участват в уебинарите да запознаят своите ученици с разсекретените задачи, като намерят начин в часовете по природни науки да ги разгледат, обсъдят и решат заедно.

Уебинарите ще се провеждат през платформата Teams и са с времетраене 3 астрономически часа. Регистрацията за уебинар се извършва през линк за регистрация. Всеки учител ще получи писмо на електронната поща, която е въвел по време на регистрацията си, с линк за достъп до уебинара. Писмото с линк за достъп ще бъде изпратено от електронна поща на Министерство на образованието и науката. Броят на участниците за всеки от посочените уебинари е ограничен до 850 човека.

Линковете за регистрация за уебинарите ще бъдат публикувани и на сайта на ЦОПУО – copuo.bg (в менюто „Дейности“, категория „Обучения“).

График и линкове за регистрация за уебинарите:

УЕБИНАР ПРЕДМЕТ ЛЕКТОР ДАТА ЧАС ЛИНК за регистрация
География и икономика Марияна Султанова 20.03.2024 14:00-17:00 https://bit.ly/3uZS3nb
Физика и астрономия Мила Иванова 21.03.2024 10:00-13:00 https://bit.ly/3Pj2yZG
Биология и здравно образование Светла Буковска 22.03.2024 15:00-18:00 https://bit.ly/3wSTbcO
Физика и астрономия Мила Иванова 25.03.2024 14:00-17:00 https://bit.ly/3TvYaJ8
Биология и здравно образование Светла Буковска 26.03.2024 08:00-11:00 https://bit.ly/3TAjfT1
География и икономика Марияна Султанова 26.03.2024 10:00-13:00 https://bit.ly/3Tno9Bw
Химия и опазване на околната среда Галя Шуманова 27.03.2024 10:00-13:00 https://bit.ly/43ehEoO
Химия и опазване на околната среда Галя Шуманова 28.03.2024 13:00-16:00 https://bit.ly/3v5W8WV
География и икономика Марияна Султанова 02.04.2024 10:00-13:00 https://bit.ly/4cgOiKA
Биология и здравно образование Светла Буковска 02.04.2024 15:00-18:00 https://bit.ly/3IFw1cg
Химия и опазване на околната среда Галя Шуманова 03.04.2024 10:00-13:00 https://bit.ly/4caFkyD
Физика и астрономия Мила Иванова 04.04.2024 10:00-13:00 https://bit.ly/3IzWNmt

За допълнителна информация:

Наталия Василева, национален координатор на PISA – [email protected], тел. 0887665505.

Моля да сведете информацията на вниманието на учителите по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия и география и икономика от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД