Предстоящо събитие „Денят на професиите“

Рег. № РУО1-10712/01.04.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ГИМНАЗИИ

И СРЕДНИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-10146/26.03.2024 г. Ви уведомявам, че на 13.04.2024 г. (събота) в гр. Пловдив и в гр. София ще се проведе „Ден на професиите“, организиран от „Ротаракт клуб София-Сердика“ и други клубове от София и страната, които са част от „Ротари Дистрикт 2482 България“. В София инициативата ще се проведе в Университета за национално и световно стопанство – бул. „8-ми декември“ №19.

Ротаракт клуб“ е хуманитарна организация за младежи над 18 годишна възраст, официален партньор на „Ротари Интернешънъл“. Инициативата е организирана за първи път през 2016 година в гр. Пловдив, в резултат на което постепенно започва да се провежда и в други български градове.

Моля да сведете информацията до учителите и учениците от поверената Ви образователна институция.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД