Предстоящо състезание за седмокласници DRUJBA_7

Изх. № РУО1-6151/07.03.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-6052/06.03.2023г. Ви уведомявам, че ЧСУ „Дружба“ организира състезание за ученици от VII клас DRUJBA_7, което ще се проведе на 25.03.2023 г. от 10.00 часа в ЧСУ „Дружба“, гр. София.

Състезанието ще включва 20 задачи по български език и литература, 20 задачи по математика и 20 задачи по английски език. Тестовите задачи обхващат материала, изучаван до VII клас включително.
Времето за решаване на теста е 120 минути. Краен срок за регистрация: 22.03.2023 г. За повече информация: www.drujba.org

Моля информацията за състезанието да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД