Прием на ученици в първи клас

Изх. № РУО1-14376/17.06.2020 г. 

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС                                      

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на дейностите по приема на ученици в първи клас следва в срок до 16 часа на 19.06.2020 г. да попълните необходимата информация на следния линк:

https://forms.gle/bqQudKJi8qjqAUsT7 .

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД