Приложение на космическите изследвания в учебните предмети в средното образование – география, екология, физика

Изх. № РУО1-12646/03.05.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-12396/02.05.2023 г., Ви уведомявам, че  образователна инициатива „Космическо училище“ организира безплатна пролетна школа „Приложение на космическите изследвания в учебните предмети в средното образование – география, екология, физика“ за ученици 5-7 клас с продължителност 30 учебни часа. Заниманията ще се провеждат онлайн веднъж седмично.  Записването става чрез попълване на заявление от родител на детето и изпратен на е-мейла на Космическо училище ([email protected]). Заявлението е налично на сайта на образователна инициатива „Космическо училище“ (http://spaceschoolbg.eu/)

Школата е предназначена за ученици с изявен интерес в областта на географията, науките за Земята и природните науки, имащи желание да се реализират професионално в тази сфера.

Срокът за регистрация за участие в пролетната школа е 11 май 2023 г.

Заниманията ще се провеждат всеки петък от 10:00 до 12:00 часа, като започват на 12 май 2023 г. и приключват на 30 юни 2023 г. Линкът за първото занимание ще бъде изпратен на 11 май 2023 г. на е-мейлите на регистрираните участници.

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете с доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН и с д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН на е-мейл адреса на Космическо училище: e-mail [email protected]

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД