Присъствено обучение за образователни медиатори, организирано от Център Амалипе

Изх. № РУО1-10784/14.03.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо от Център Амалипе с вх. №РУО1-10547/11.03.2022 г. за организиране на присъствено обучение за образователни медиатори, Ви уведомявам, че за участие образователните медиатори е необходимо да отговарят на следните условия:

да са образователни медиатори/социални работници;

да имат желание за развитие и обогатяване на опита на образователните медиатори;

да са от следните области – Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска област и област София-град.

Обучението на образователните медиатори ще се проведе на 17.03.2022 г. в гр. Дупница, като програмата и мястото за провеждане на обучението ще бъдат изпратени на регистриралите се за участие.

Образователните медиатори могат да се регистрират за участие най-късно до 15.03.2022 г. на:

https://forms.gle/9HjRwoYz3CssMEyK6

За контакт: Атанас Атанасов – 0882 540 209, Валери Ангелов – 0882 247 945.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД