Провеждане на национален кръг на олимпиада по география и икономика

Изх. № РУО1-13984/15.06.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предприетите мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 и в изпълнение на заповед № РД 09-1036/12.05.2020 г., заповед № РД 09-1037/12.05.2020 г. и заповед № РД 09-1264/02.06.2020 г. на министъра на образованието и науката, Ви уведомявам, че организирането и провеждането на националния кръг на олимпиадата по география и икономика ще се проведе на 29.06.2020 г. (понеделник) от 14.00 ч. в Национална търговско-банкова гимназия, бул. „Витоша“, № 91.

Списъкът с класираните за националния кръг ученици от VII, VIII-IX и X-XII клас е публикуван на сайта на МОН в рубриката „Олимпиади и състезания“.

В деня на олимпиадата учениците трябва да носят със себе си документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта) и да се явят пред училището в 13:30 ч.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД